Unija studenata socijalnog rada (USSR) je nevladina, neprofitna, studentska organizacija koja se pretežno bavi aktuelnim problemima iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada, ali i temama iz polja kulture i društva. Organizacija postoji 18 godina i u ovom trenutku broji preko 100 članova. 

Ova organizacija studentima pruža mogućnost bavljenja volonterskim radom u mnogobrojnim ustanovama i institucijama socijalne zaštite, te tako studenti stiču praktična znanja.

Pored toga, USSR ima otvorenu saradnju sa raznim organizacijama (Dečje srce, GRIG, Adra, AŽC, Atina, Daj mi ruku, itd.) koje se bave socijalnim problemima i humanitarnim radom. 

Članovi USSR-a redovni su članovi Regionalnog kongresa studenata socijalnog rada, te svoje iskustvo odatle prenose u rad organizacije i šire mrežu sa kolegama iz regiona. 

Svest o socijalnom je sajt Unije studenata socijalnog rada, koja već godinama unazad piše istoimeni časopis koji izlazi jednom godišnje, u decembru.

Putem sajta svi koji žele moći će da prate događaje i aktivnosti koje USSR organizuje - tribine, radionice, obuke, seminare i volonterske prakse za studente socijalne politike i socijalnog rada. Takođe, moći će da čitaju autorske tekstove i kolumne studenata, ne samo iz Srbije, već i iz regiona, kao i intervjue sa socijalnim radnicima i pripadnicima ostalih pomažućih profesija o svim temama socijalne zaštite.